Prisiau ac argaeledd

Dewch hi o hyd i’r prisau ar gyfer y gwahanol mathau o lety yma.

 

Carafannau (ar agor o fis Ebrill hyd at fis Hydref)

 • Rhaid bwcio ar gyfer lleiafswm o un wythnos (gellir trafod hwn yn dibynnu ar argaeledd) – £320 & £370
 • Am brisiau perchnogaeth cysylltwch â [email protected]

 

Gwersylla a charafannau teithiol (ar agor o fis Ebrill hyd at fis Hydref)

 • £14 y noson am babell 2 berson
 • £14 y noson am bob carafan teithiol
 • 14 y noson am gartref modur
 • £16 y noson am babell 4 person
 • £18 y noson am babell 6 pherson
 • £2 y noson am awning
 • £2 y noson am gysylltiad trydan
 • £880 ar gyfer safle gwersylla neu carafan am yr holl dymor (gostyngiad ar gael os nad oes angen trydan)
 • £150 i storio cartref modur neu carafan teithiol dros y gaeaf

 

Bwthyn (ar gael trwy gydol y flwyddyn)

 • Rhaid bwcio’r bwthyn am leiafswm o un wythnos (gellir trafod hwn yn dibynnu ar argaeledd) – £550

 

Tŷ Bynciau (ar gael trwy gydol y flwyddyn)

 • £24 y person bob noson
 • £2.50 ar gyfer dillad gwely’r noson / £5.00 yr wythnos
 • £300 y noson ar gyfer defnydd preifat, yn cysgu hyd at 16 o bobl (gostyngiad o 22%)
 • £60 y noson am ystafell breifat, yn cysgu hyd at 4 o bobl (gostyngiad o 37.5%)
 • £120 y noson am ystafell breifat, yn cysgu hyd at 8 o bobl (gostyngiad o 37.5%)

 

Gostyngiadau

 • 10% ar gyfer grwpiau ieuenctid
 • 37.5% i ddefnyddwyr preifat o’r tŷ bynciau
 • 22% ar gyfer ystafell breifat yn y tŷ bynciau
 • Gallwn drafod gostyngiadau ar y bwthyn a charafannau yn dibynnu ar argaeledd ac ar gyfer arosiadau byrrach
 • Gostyngiadau ar gael ar gyfer gwersylla a charafannau teithiol tymhorol sydd ddim yn defnyddio trydan

 

Gwasanaethau

 • £3 yr awr i ddefnyddio’r cwrt tenis
 • £3 yr awr i ddefnyddio’r ystafell snwcer
 • £2 y noson i ddefnyddio’r cysylltiad trydan
 • £2.50 y llwyth i ddefnyddio’r peiriant golchi
 • 0.50 i’r sychwr dillad

 

I neulltio safle cysylltwch â 01974 202 253 neu [email protected]

Edrychwn ymlaen at eich gweld cyn bo hir, yn y cyfamser pam na wnewch chi wrando ar ein rhestr chwarae.

Diweddaraf O Twitter