Mae maes carafannau Fferm Morfa yn rhoi’r cyfle i westeion i fwynhau golygfeydd a machlud haul anhygoel wrth ymlacio yn ein carafannau modern ar lan y môr. Gyda lle i hyd at 6 person i gysgt, mae ein carafannau yn le arbennig i ddianc o’r byd.

Mae ein carafannau ar flaen y traeth ac yn agos i’n llithrfa preifat, tra bod yr awyrgylch cyfeillgar a’r golygfeydd yn sicrhau bod gwesteion yn dychwelyd tro ar ôl tro.

Beth rydych yn dweud

Mae’r machlud yn Fferm Morfa yn arallfydol, a’r pysgota yn benigamp. Mae fy nheulu wedi bod yn ymweld â Morfa am nifer o flynyddoedd, ac mae fy mhlant a’m hwyrion yn parhau i ymweld hyd heddiw

Bill Broom - Ymwelydd i Morfa am dros 30 mlynedd

NODWEDDION

  • Ardaloedd cyfforddus y tu mewn a thu allan
  • Addurno coeth
  • Nwy (wedi’u darparu)
  • Cyfleusterau modern
  • Parcio diogel – ceir a chychod
  • Gwelyau ar gyfer 6 o bobl
  • Chwaraeon dŵr
  • Gwylio natur

Gyda phopeth fydd angen arnoch er mwyn ymlacio, yr unig peth i chi boeni amdano fydd cael amser da. Mae’n man delfrydol ar gyfer teuluoedd, cyplau ac unrhywun sy’n chwilio am rhywbeth eithaf arbennig. Rydym yn gofyn i westeion dod â dillad gwely eu hunain, er ein bod yn darparu clustogau a blancedi.

Perchnogaeth

Weithiau bydd cyfle i brynu safle ar y maes. Am fwy o wybodaeth am brynu safle yn Fferm Morfa cysylltwch â ni.

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter