Mae gan Fferm Morfa nifer o ddewisiadau llety ar gyfer eich ymweliad. Maen nhw i gyd yn cynnig llety modern, cyfforddus am [brisiau] fforddiadwy. P’un ai ydych yn teithio ar eich pen eich hun, neu fel aelod o grŵp, mae gyda ni’r llety delfrydol i chi.


Gwersylla

Mae gwersyll Morfa yn le tawel gyda golygfa unigryw, sy'n cynnig croeso cynnes mewn awyrgylch cyfeillgar. Mae'n bosib i chi gerdded ymlaen i'r traeth o'r maes, a gyda lle i bebyll a charafannau teithio mae wir yn baradwys i wersyllwyr. View details

The Cottage

Morfa Farm cottage named ‘Eryl’ is an authentic west Wales cottage. Modernised and sympathetically refurbished throughout, the cottage provides luxury stays whilst retaining the original character of the property. View details

The Bunkhouse

Morfa Farm bunkhouse named ‘Gwarfelin’ is a converted cow shed offering a stylish and comfortable stay. Packed with original features, the bunkhouse has been extensively refurbished to create modern, flexible accommodation for individuals, groups and events. View details

Carafannau

Mae maes carafannau Fferm Morfa yn rhoi’r cyfle i westeion i fwynhau golygfeydd a machlud haul anhygoel wrth ymlacio yn ein carafannau modern ar lan y môr. View details

Diweddaraf O Twitter