Achlysuron arbennig

Does dim byd yn cyfleu “arbennig” yn fwy nag arhosiad 5 seren, a dyna’n union beth gewch chi ym mwthyn Eryl. Mae’r bwthyn yn derbyn 5 seren yn gyson gan Fwrdd Twristiaeth Visit Wales, gan gyfuno cysur ac awyrgylch gwledig yn berffaith.

Fel arall, mae ein carafanau ar lan y môr yn lleoliad perffaith oherwydd eu hagosrwydd at y traeth a’r golygfeydd anhygoel. Gallwch fwcio’r tŷ bynciau at ddefnydd breifat, ac mae’n le bendigedig i gasglu’ch holl ffrindiau neu deulu at ei gilydd (lle 16-20 o bobl i gysgu).

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter