Os mai cychod neu bysgota sy’n mynd â’ch bryd byddwch yn falch i weld llithrfa breifat Fferm Morfa; un o’r ychydig ar hyd Bae Ceredigion. Mae pysgota ar y môr yn rhoi’r cyfle i chi ddal bas, macrell, a chimwch gan eu bod i gyd yn byw yn y dyfroedd gerllaw’r maes.

Ar wahân i’r pysgota môr arbennig, rydym yn dal hawliau pysgota ar gyfer tri chwarter milltir o’r afon Wyre, felly mae rhywbeth ar gyfer pob pysgotwr.

Gallery

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Latest from Twitter

Latest From Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.