Os mai cychod neu bysgota sy’n mynd â’ch bryd byddwch yn falch i weld llithrfa breifat Fferm Morfa; un o’r ychydig ar hyd Bae Ceredigion. Mae pysgota ar y môr yn rhoi’r cyfle i chi ddal bas, macrell, a chimwch gan eu bod i gyd yn byw yn y dyfroedd gerllaw’r maes.

Ar wahân i’r pysgota môr arbennig, rydym yn dal hawliau pysgota ar gyfer tri chwarter milltir o’r afon Wyre, felly mae rhywbeth ar gyfer pob pysgotwr.

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter