Pethau i’w gwneud

Mae ein lleoliad ym mhentref hyfryd Llanrhystud, ar arfordir Ceredigion, yn cynnig nifer o bethau i ymwelwyr ei wneud; boed hyn yn dod i ‘nabod ein safle neu’r ardal leol, bod yn heini, neu’n ymlacio a mwynhau’r golygfeydd.


Gweithgareddau ar ein safle

Mae nifer o ymwelwyr yn aros ar ein safle trwy gydol eu harhosiad, gan fod cymaint i’w weld ac i’w wneud. Mae pob un o’n dewisiadau [llety] yn darparu awyrgylch cysurus i ddarllen, ymlacio neu fwynhau’r olygfa. Gallwch wneud y rhain i gyd wrth eistedd… Read more

Pysgota

Os mai cychod neu bysgota sy’n mynd â’ch bryd byddwch yn falch i weld llithrfa breifat Fferm Morfa; un o’r ychydig ar hyd Bae Ceredigion. Mae pysgota ar y môr yn rhoi’r cyfle i chi ddal bas, macrell, a chimwch gan eu bod i gyd… Read more

Walking

The Ceredigion Coast Path is an integral and breath taking section of the all Wales Coast Path. The path runs into and out of Morfa Farm along cliff tops and hillsides, which are easily accessed and provide breathtaking views as far as the eye can… Read more

Seiclo

Mae seiclo yn boblogaidd iawn yng Ngheredigion o ganlyniad i amrywiaeth o leoliadau a thirwedd fydd at dant bob beiciwr. Mae llethrau hir, ffyrdd arfordirol a chanolfannau beicio i gyd yn hawdd eu cyrraedd o Fferm Morfa. Rydym wedi gweithio’n galed i greu llety croesawgar… Read more

Chwaraeon dŵr

Does dim diffyg dewis i’r sawl sy’n hoff o chwaraeon dŵr, gyda traeth mawr yn Fferm Morfa yn cynnig amodau sy’n addas ar gyfer hwylfyrddio, defnyddio caiac, hwylio, SUP-ing a syrffio. Rydym y gweithio’n agos gyda darparwyr lleol er mwyn cynnig gwersi, a gallwn deilwra… Read more

Gwylio natur

Mae dyfroedd Bae Ceredigion o bwysigrwydd rhyngwladol, a bydd ymwelwyr yn aml yn gweld dolffiniaid, morloi ac adar y môr yn y bae yn Fferm Morfa. Gallwch hefyd mwynhau’r fferm ei hun, wrth gwrs, a dyma un o’r prif rhesymau y mae pobl yn dychwelyd… Read more

Ymlacio

Mae pob un o’n dewisiadau llety yn cynnig awyrgylch cysurus ar gyfer darllen, ymlacio neu fwynhau’r olygfa. Gallwch wneud y rhain i gyd wrth eistedd y tu allan ar feinciau sydd wedi’u lleoli ar draws y safle. Mae’r afon Wyre yn rhedeg trwy’r safle i’w… Read more

Digwyddiadau Lleol

Mae nifer o ddigwyddiadau hwylus i’w ymweld â hwy tra’ch bod yn aros yn Fferm Morfa. Er enghraifft, ar y safle rydym yn cynnal cystadleuaeth pysgota gyfeillgar i’n gwesteion, sy’n llawer o sbort. Mae digwyddiadau bendigedig eraill yn digwydd o hyd ar draws y Sir,… Read more

Latest from Twitter

Latest From Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.