Caiff teuluoedd croeso cynnes yn Fferm Morfa, gyda llety wedi’i deilwra at deuluoedd a digonedd o bethau hwylus i’w wneud.

Bydd ein gwesteion iau wrth eu boddau yn yr ardal chwarae, y meysydd chwaraeon ac ar y llwybrau beicio, tra bod gweithgareddau i’r holl deulu yn cynnwys teithiau cerdded, gweithgareddau ar y traeth a gweld yr anifeiliaid fferm.

O fewn pellter gyrru ym mhentref Llanrhystud dewch chi o hyd i Barc Fferm Ffantasi, sy’n berffaith i deuluoedd sy’n aros yn yr ardal, ac o fewn 10 milltir mae Animalarium Borth.

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter