Cynadleddau, cyfarfodydd a digwyddiadau

Wedi cael hen ddigon o’r ystafell gyfarfod? Oes gyda chi gyfarfod neu gwrs aml-ddiwrnod? Oes angen gweithgaredd adeiladu’r tîm arnoch?…mae’r tŷ bynciau yn opsiwn grêt ar gyfer cynnal digwyddiadau proffesiynol a  deinamig.

Ynghyd â chyfleusterau gweledol, sain a wifi llawn, gall yr ardal coginio/bwyta dyblu fel ystafell gyfarfod anffurfiol. Mae ystafelloedd gwely en-suite yn galluogi rhannu dynion a merched, tra bod y traeth a’r goedwig wrth law i gynnal gweithgareddau tîm neu dreulio amser hamdden.

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter