“Mae Fferm Morfa mewn lleoliad gwych. Wnes i fawr mwynhau’r cyfleusterau yn eu tŷ bynciau, a bod mor agos at y môr, yr anifeiliaid a llefydd i’w ymweld â hwy”

Ed Clancy MBE

 

Ed Clancy MBE – Enillydd nifer o fedalau aur yn y Gemau Olympaidd a Phencampwr y Byd

The conditions are great at Morfa Farm for a number of watersports. All of the accommodation options have been designed with beach lovers in mind, in particular the campsite which welcomes tourers, campervans and is placed right on the waters edge, perfect for an early morning session.

www.puravidaboardriders.co.uk                                                                                                                     contact – [email protected]

Jim Brooks-Dowsett – Owner, Puravida Boardriders

For hosting events, group activities or camps, Morfa Farm bunkhouse is ideal. The communal kitchen / diner gives a great atmosphere and the facilities are finished really well throughout.

www.timkennaughcoaching.co.uk                                                                                                                     contact – [email protected]

Tim Kennaugh – Proffessional sports coach and team manager

“Mae’r machlud yn Fferm Morfa yn arallfydol, a’r pysgota yn benigamp. Mae fy nheulu wedi bod yn ymweld â Morfa am nifer o flynyddoedd, ac mae fy mhlant a’m hwyrion yn parhau i ymweld hyd heddiw”

Bill Broom

Ymwelydd i Morfa am dros 30 mlynedd

Bill Broom – Ymwelydd i Morfa am dros 30 mlynedd

“Mae bwthyn Eryl yn le bach bendigedig. Mae teimlad traddodiadol iddo ond mae’n gyfforddus ac yn ymlaciol. Mae’n grêt i fedru defnyddio holl adnoddau’r maes carafannau wrth aros yn y bwthyn”

Chris Hobbs

Ymwelydd i Fferm Morfa am dros 30 mlynedd

Chris Hobbs – Ymwelydd i Fferm Morfa am dros 30 mlynedd

Woof Woof 🙂

Sally – ein ci defaid

Fferm Morfa yn anhygoel !

Efa – 6 oed

Diweddaraf O Twitter