Mae dyfroedd Bae Ceredigion o bwysigrwydd rhyngwladol, a bydd ymwelwyr yn aml yn gweld dolffiniaid, morloi ac adar y môr yn y bae yn Fferm Morfa.

Gallwch hefyd mwynhau’r fferm ei hun, wrth gwrs, a dyma un o’r prif rhesymau y mae pobl yn dychwelyd tro ar ôl tro. Gallwch weld yr anifeiliaid yn y caeau, ynghŷd â chnydau, fflora a ffawna, ac hefyd ffermwyr cyfeillgar fydd yn hapus i esbonio’r hyn sy’n digwydd.

Mae’r barcud coch – aderyn prydferth iawn – a nifer o adar eraill megis “chough” ac ehedydd yn amlwg yn yr ardal, ac yn enwedig ar dir y fferm. O ganlyniad mae Fferm Morfa wedi denu enw’n lleol fel lle arbennig i weld adar.

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter