Mae pob un o’n dewisiadau llety yn cynnig awyrgylch cysurus ar gyfer darllen, ymlacio neu fwynhau’r olygfa. Gallwch wneud y rhain i gyd wrth eistedd y tu allan ar feinciau sydd wedi’u lleoli ar draws y safle.

Mae’r afon Wyre yn rhedeg trwy’r safle i’w tarddiad ym Mae Ceredigion, ac mae eistedd ar y glan a mwynhau’r olygfa yn bleser pur.

Ynghyd â hyn oll, mae bwyd da, golygfeydd anhygoel a’r cyfle i gerdded yn hamddenol i gyd wrth law i greu arhosiad ymlaciol.

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter