Mae seiclo yn boblogaidd iawn yng Ngheredigion o ganlyniad i amrywiaeth o leoliadau a thirwedd fydd at dant bob beiciwr. Mae llethrau hir, ffyrdd arfordirol a chanolfannau beicio i gyd yn hawdd eu cyrraedd o Fferm Morfa.

Rydym wedi gweithio’n galed i greu llety croesawgar i beicwyr, a gallwn hyd yn oed cynnig [tŷ bynciau] pwrpasol gyda lle diogel i gadw beiciau, chyfleusterau golchi, a mannau hyfforddi a thrwsio.

Mae [Gŵyl Seiclo Aber] yn denu beicwyr o bob man i’r ardal, ac roeddem yn falch i roi llety i dîm [JLT Condor] wrth iddynt fynychu’r digwyddiad.

Dyma  a ddywedodd Ed Clancy, sydd wedi ennill y digwyddiad tair gwaith, am ei amser yma:

“Mae Fferm Morfa mewn lleoliad gwych. Wnes i fawr mwynhau’r cyfleusterau yn eu tŷ bynciau, a bod mor agos at y môr, yr anifeiliaid a llefydd i’w ymweld â hwy”

Ed Clancy MBE

Enillydd nifer o fedalau aur yn y Gemau Olympaidd a Phencampwr y Byd

Gweler mwy o [gymeradwyaeth] yma

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter