Beth all fod yn fwy rhamantus na gwylio’r haul yn machlud gyda’ch gilydd?

Mae Morfa yn enwog am ei fachlud haul a gallwch ei fwynhau ar y traeth, neu o gysur eich llety. Mae nifer o gyplau yn mwynhau’r llwybrau cerdded lleol, cyn rhannu hufen iâ ar lan y môr wrth ddychwelyd.

Hawdd iawn yw trefnu pryd rhamantus, p’un ai’r pysgod a ddalioch chi eich hunain, neu, ar gyfer achlysur arbennig, rhai o’r tai bwyta bendigedig a geir yn yr ardal, megis:

 

 

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter