Mae gwersyll Morfa yn le tawel gyda golygfa unigryw, sy’n cynnig croeso cynnes mewn awyrgylch cyfeillgar. Mae’n bosib i chi gerdded ymlaen i’r traeth o’r maes, a gyda lle i bebyll a charafannau teithio mae wir yn baradwys i wersyllwyr.

Mae ei leoliad ar lannau Bae Ceredigion a’r Afon Wyre yn golygu fod gan y gwersyll digon i’w cynnig o ran gweithgareddau ar y dŵr, o bysgota i chwilota trwy byllau’r creigiau ar lan y môr, BBQ ar y traeth ac ymlacio.

Beth rydych yn dweud

Mae’r amodau ar gyfer chwaraeon dŵr yn grêt yn Fferm Morfa. Mae’r holl ddewisiadau llety wedi’u cynllunio gyda’r traeth mewn cof, yn enwedig y maes gwersylla sy’n croesawu carafannau teithio a “campervans”, ac sydd wedi’i leoli reit wrth ymyl y dŵr; perffaith ar gyfer mynd allan yn y bore bach

www.puravidaboardriders.co.uk / [email protected]

Jim Brooks-Dowsett – Perchennog, Puravida Boardriders

NODWEDDION

Mae Fferm Morfa yn lleoliad arbennig ar gyfer teuluoedd, cyplau a’r sawl sydd eisiau gwyliau arbennig. Mae gosodiadau tymhorol ar gael, ynghyd ag opsiynau storio ar gyfer cychod, yn dibynnu ar argaeledd.

Mae adnoddau Fferm Morfa hefyd ar gael i’r sawl sy’n aros yn y gwersyll, gan gynnwys siop, ystafell snwcer/gemau, cwrt tenis, llithrfa breifat, man chwarae i blant a chyfleusterau storio.

Oriel

Click on the thumbnails below to show a larger image.

Diweddaraf O Twitter